kronologia

kronologia

Ifjúságügyi eseménynaptár

2016. július 21. - cseresznyemaghasadás

 

Kedves Kolléga,

 

Azért fordultunk Hozzád és igyekeztünk e felületre irányítani, mert úgy hisszük olyan fontos szereplője vagy az ifjúságügynek, akinek tudása nélkülözhetetlen egy amolyan copyleftes, közös munkához. Néhányan összeálltunk és 25 év ifjúságügye címmel kötetet szerkesztünk. A kötet része egy eseménynaptár, amely az elmúlt negyedszázad jelentős ifjúságügyi eseményeit hivatott összeszedni.

Kiderült azonban, hogy az emlékezetünk megkopott, a dokumentumaink töredékesek, a nyilvántartásaink hiányosak.

Segítséged kérjük tehát az 1990 és 2015 közötti, az ifjúságügy szempontjából országos jelentőségű hazai vagy európai-nemzetközi eseményekkel és időpontjukkal kapcsolatban (a naptár a kötet részét fogja képezni).

Az alább található, a mai napig összeszedett adathalmaz éves időrendben (a hónapok az abc miatt nem feltétlen követik egymást).

Kérjük, írd meg nekünk azon eseményeket és dátumaikat, amilyeneket egy ilyen naptárba feltöntetendőnek tartasz. Ha akár egy ilyen is eszedbe jut, küldd el commentként e blogbejegyzés alá, legkésőbb augusztus 20-ig (példa: 1995.12.15. a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat megalapítása; 2001.11.21 az Európai Bizottság fehér könyve napvilágot lát).

Természetesen ha nincs meg a pontos dátum, de az esemény fontos, az is nagy segítség. Az XXXXXl jelű részeknél nem ismerjük a pontos dátumot, ha ott van információd, azért is hálásak lennénk.

 

Válaszodat megköszönik a kötet közreműködői:

Bán Dóra

Folmeg Balázs

Horváth Ágnes

Márton Balázs

Nagy Ádám

Oross Dániel

Salamon Eszter

Schmidt Richárd

Szeifer Csaba

Székely Levente

Tóbiás László

 

**************

A magyar ifjúságügyet meghatározó jelentősebb események

* 1988. november 27. Megalakul a Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa (MISZOT)
* 1988. október 18. A Minisztertanács létrehozza a Központi Ifjúsági Alapot
* 1989. április 22. Megszűnik a KISZ, utódja a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (DEMISZ)
* 1989. május 20. A Fidesz kilép a MISZOT-ból
* 1989. XXXXXX Az új egyesülési törvény hatályba lép
* 1989. november 12. A kormány bejelenti, hogy alapítványt hoz létre az „ifjúsági vagyon” kezelésére
* 1989-1990. XXXXX A HSBC második hulláma,
* 1989. szeptember 01. Megjelennek a nyolcosztályos gimnáziumok
* 1990. április 27. Minisztertanácsi rendelet a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány létrehozásáról
* 1990. KORMANYALAKULÁS Az ifjúsági ügyek a Miniszterelnöki Hivatalhoz kerülnek
* 1990. XXXXX A Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma jelentést ad ki a magyar gyerekek helyzetéről
* 1990. május 9. A bíróság nyilvántartásba veszi az NGYIA-t,
* 1990. június 14. Létrejön a Miniszterelnöki Hivatal Ifjúságpolitikai Titkársága
* 1990. XXXXX Megszűnik az Ifjúsági Szemle
* 1990. október 26. Kormányhatározat az Ifjúságpolitikai Kabinet létrehozásáról
* 1990. november 6. Magyarország az Európa Tanács tagja lesz megkezdve részvételét az Kormányzati Ifjúságügyi Együttműködés (CDEJ) munkájában
* 1990. szeptember 20-21. Az Európa Tanács ifjúságügyért felelős minisztereinek 3. konferenciája, ahol kezdeményezik egy második Európai Ifjúsági Központ felállítását
* 1990. február 21. Az Európa Tanács elfogadta a Miniszteri Bizottságának R(90)7-es számú ajánlását az európai fiatalok számára nyújtandó információs és tanácsadó szolgáltatásról.
* 1990. XXXXX1990. évi XXIII. törvény visszaállította az iskolalétesítés- és fenntartás szabadságát
* 1990. XXXX 18 ifjúsági iroda részvételével létrejött Magyarországi Ifjúsági Irodák Országos Szövetsége.
* 1991. XXXX A MISzOT szervezetei civil tárgyalócsoportot állítanak fel az Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács létrehozásának céljából
* 1991. augusztus 23. megjelenik a Kormány három éves intézkedési programja a gyermekek és a fiatalok jövőjéért.
* 1991. XXXXX Gyermekérdekek Magyarországi Fórumának 2. jelentése
* 1991. XXXXX Ifjúsági Koordinációs Titkárságának (IKT) politikai államtitkára létrehozta az Információs Fórumot
* 1991. június 11 Az Országgyűlés megalakítása óta első politikai vitanapját tartja. Téma a gyermekek és a fiatalok helyzete
* 1991. XXXXX Az önkormányzati törvény az önkormányzatok kötelező feladatai között jelöli meg a gyermek- és ifjúsági feladatok ellátását
* 1991. XXXXX megjelennek a hatosztályos gimnáziumok
* 1992. XXXXX A Szacsvay Imre Díj megalapítása
* 1991. november 12. Az Országgyűlés ratifikálja a Gyermek Jogáról szóló, New Yorkban 1989. november 20-án kelt Nemzetközi Egyezményt (1991. évi LXIV. tv.)
* 1992. december 28. Az 1992 évi LXXX. törvény, amely az ország 1993. évi költségvetéséről rendelkezett, már tartalmazott olyan sorokat, „ifjúsági sorokat”.
* 1992. október 13. Az ifjúságügyért is felelős parlamenti bizottság felállítására (Oktatási, ifjúsági- és sportbizottság – működését végülis nem kezdte meg).
* 1992. november 2. A kormányközeli szervezetek kilépnek a MISZOT-ból és létrehozzák a Nemzeti Ifjúsági Tanácsot (NIT).
* 1992. XXXXX A Gyermek és Ifjúsági Kodifikációs és Deregulációs Bizottság (GyIKDB) megalapítása
* 1992. XXXXX Az NYGIA nem kapja többet a játékautomaták adózott nyereségének 50%-át és az éves Idegenforgalmi Alap 5%-át.
* 1993. április 1. Létrejön a Központi Ifjúsági Alap.
* 1993. július XXXXX feloszlik a MISZOT, jogutódja a Magyar Gyermek és Ifjúsági Tanács (MAGyIT) lesz
* 1993. XXXXX Az Ifjúsági Irodák ernyőszervezetbe tömörülnek
* 1993. október 5. A Kormány határoz a II. Európai Ifjúsági Központ székhelyének biztosításáról
* 1993. XXXXX 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról,
* 1993. XXXXX 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről,
* 1993. XXXXX 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról
* 1993-1994. XXXXX A HSBC harmadik adatfelvételi hulláma.
* 1994. február 5-8. A CENYC (az Európai Ifjúsági Fórum elődje) delegációja Magyarországon tárgyal.
* 1994. április 23 A NIT tagjainak nagy része létrehozza az Országos Gyermek- és Ifjúsági Parlamentet (OGyIP)
* 1994. szeptember 15. Az ifjúsági ügyeket a Művelődési és Közoktatási Minisztérium veszi át
* 1994. szeptember 16. A gyermek- és ifjúsági szervezetek elfogadják az „Előnyt a jövőnek” című dokumentumot és tárgyalódelegációt választanak, javaslatot téve egy érdekegyeztető tanácsra létrehozására.
* 1994. december 2. Megalakul a Gyermek és Ifjúsági Koordinációs Tanács (GyIKT),
* 1994. XXXXX megalakul az Országgyűlés Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportbizottsága
* 1994. március XXXXX Megjelenik a Nemzeti Alaptanterv (NAT) első hivatalos szövege
* 1995. november 16. Kormányhatározat a Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Tanácsról, minden közvetlen gyermekeket és fiatalokat érintő ügyet a GIYÉT elé kell vinni
* 1995. XXXXX az ifjúsági ügyek a Miniszterelnöki Hivatalhoz kerülnek
* 1995. december 15. Mobilitás Ifjúsági Szolgálat megalapítása
* 1995. december 15. Budapesti Európai Ifjúsági Központ megnyitása
* 1995. XXXXX Az ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) vizsgálat első adatfelvétele.
* 1995. XXXXX Az ifjúsági irodák szakmai-etikai kódexének elfogadása
* 1995. január XXXXX létrejön a Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács (GyIÉT)
* 1995. június 20. Törvény születik a Gyermek és Ifjúsági Alapról és a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról
* 1995. november 1. Az Országgyűlés úgy határoz, hogy minden év március 31-ig a kormány terjesszen elő jelentést a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett intézkedésekről
* 1995. XXXXX Az Országos Diákjogi Tanács (ODT) létrejötte
* 1995. XXXXX Új, csak a kimeneti követelményeket meghatározó NAT koncepció születése.
* 1995. XXXXX Az Országos Közoktatás-politikai Tanácsban (OKPT) alakulása
* 1996. február 7. Megalakul a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Közhasznú Társaság
* 1996 .XXXXX Megalakul az Európai Ifjúsági Fórum
* 1996. május 28-31 v 1999 ???.:Létrejön az első „Település és ifjúsága” konferencia 
* 1996. XXXXX Az új médiatörvény értelmében a civil szervezetek is részt vesznek a médiakuratóriumokban
* 1996. XXXXX Beterjesztésre kerül az első „Jelentés a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről” elnevezésű dokumentum az Országgyűlésnek
* 1997. augusztus 29. Magyarország bekapcsolódik az Európai Unió Fiatalok Európáért Programjába
* 1997. február 13. Megszületik a Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági Szabadidősport és Egészséges Életmódért Közalapítvány (NISZKA)
* 1997. május 8. Megjelenik a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
* 1997. május 2-4. Megrendezésre kerül az I. Országos Diákparlament
* 1997-1998. XXXXX A HSBC-kutatás negyedik hulláma
* 1997. XXXXX Az első Sziget Fesztivál vizsgálatok
* 1998. április 3-5. Megrendezésre kerül a II. Országos Diákparlament
* 1998. május XXXXX Megszületik a közhasznú szervezetekről szóló törvény
* 1998. november XXXXX Az új ormány kilép a GYIÉT-ből
* 1998. XXXXX Az Országgyűlésben Ifjúsági és Sportbizottság alakul
* 1999. február XXXXX Az ifjúsági ügyek átkerülnek a frissen alakult Ifjúsági és Sportminisztériumhoz (ISM)
* 1999. szeptember 24. Az ISM létrehozza a regionális ifjúsági rendszert
* 1999. december XXXXX Létrejön a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK)
* 1999-2001. felállnak a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák (RISZI)
* 1999. XXXXX Létrejön a Gyermekeket és Fiatalokat Támogató Országos Szakmai és Érdekképviseleti Szervezetek Kerekasztala (Kerekasztal a Gyermekekért).
* 1999. XXXXX Magyarország csatlakozik az Eurodesk európai ifjúsági információs hálózathoz
* 1999. XXXXX médiakuratóriumok civilesítésének megszűnése
* 1999. december 31. Zárul a Youth for Europe program.
* 1999. XXXXX Az ESPAD második adatfelvétele
* 1999. XXXXX Ifjúságszervezeti kutatás
* 2000. március 1. Megkezdi működését a Mobilitás Információs Szolgálat (MISZ) a BEIK-ben
* 2000. január 1. Elindul a Youth for Europe program
* 2000. szeptember 22.. Magyarország is csatlakozik a Youth for Europe programhoz
* 2000. XXXXX Magyarország csatlakozik az Eurodeskhez.
* 2000. XXXXX Az első nagymintás ifjúságkutatás (Ifjúság2000)
* 2000. XXXXX Az első PISA (Programme for International Student Assessment) adatfelvétel Magyarországon
* 2000. XXXXX Az ISM létrehozza stratégiai partneri programját
* 2000. XXXXX A Turisztikai Célelőirányzat 5%-át ifjúsági turizmusra kell fordítani
* 2000. XXXXX Elkészül és társadalmi vitára bocsátják az ifjúsági törvény első verzióját
* 2001. XXXXX Megtörténik az Életünk Fordulópontjai kutatás első alapfelvétele
* 2001 XXXXX Megjelenik az Ifjúság2000 – Gyorsjelentés
* 2001. január 1. Megalakul a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet
* 2001. XXXXX A tárca új kitüntetéseket alapít (Szent Imre-díj, Ezüst Toll Díjat, Pál Utcai Fiúk-díjat, Mikkamakka Díj, Kerezsi Endre-díj, Arany Titán Díj, Magyar Ifjúságért Díj)
* 2001. november 21. Megjelenik az Európai Bizottság fehér könyve – Lendületbe hozzuk az európai ifjúságot
* 2001. XXXXX A felnőttképzésről szóltó CI. törvény megjelenése
* 2001-2002. XXXXX A HSBC kutatás ötödik adatfelvétele
* 2001. szeptember 3. Elindul a Diákhitel
* 2002. augusztus 19. Megalakul a NEGYISZ
* 2002. június XXXXX Az EU megalkotja az európai ifjúságpolitikai együttműködési kereteit
* 2002. május 25 Létrejön az ISM–OM együttes rendelet az ifjúságsegítő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
* 2002. XXXXX Mozaik 2001 kutatás - Gyorsjelentés
* 2002. május 22. Az ifjúsági ügyekért a Gyermek- Ifjúsági és Sportminisztériummá (GYISM) lesz felelős
* 2003. XXXXX Megtörténik a harmadik ESPAD adatfelvétel
* 2003. XXXXX Az első ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés elindulása
* 2003. december 7. Megalakul a Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK)
* 2003. december 1. Megjelenik az Új Ifjúsági Szemle
* 2003. december XXXX A GYISM életre hívja a Gyermek és Ifjúsági Törvény Előkészítő Bizottságot (GyITEB) 2003. XXXXX Az első MindenGyerek konferencia
* 2003. május 26-28. Megrendezésre kerül a III. Országos Diákparlament
* 2003. XXXXX PISA (Programme for International Student Assessment) adatfelvétel
* 2003. XXXXX lezárul a stratégiai partneri program
* 2003. szeptember 29 - október 5. Első Európai Ifjúsági Hét
* 2003. október 29. Az Európai Tanács elfogadja a közös ifjúságpolitika céljairól szóló előterjesztést
* 2003. XXXXX Létrejön Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)
* 2004. október 20. Az ifjúsági ügyek átkerülnek a frissen alakult Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz (ICSSZEM)
* 2004. XXXXX Megtörténik az Ifjúság 2004 adatfelvétele
* 2004. február XXXXX Megalakul a magyarországi Eurodesk hálózat
* 2004. XXXXX A Nemzeti Ifjúságkutató Intézet beolvad a Mobilitás Ifjúságkutatási Irodába
* 2004-2005. XXXXX Megtörténik az Életünk Fordulópontjai kutatás második vizsgálata
* 2004. XXXXX bocsátják útjára az Európai Ifjúsági Portált,
* 2005. szeptember 23-24. Az Európai Ifjúságpolitikai Tudásközpont kialakításának megkezdése
* 2005. XXXXX Megjelenik az első regionális ifjúsági helyzetelemzés-sorozat
* 2005. XXXXX Megalapításra kerül az Elige Vitam Díj és az Elige Vitam Életműdíj
* 2005. XXXXX Megjelenik az Ifjúság 2004 – Gyorsjelentés
* 2005. május XXXXX Létrejön az első ifjúságpolitikai partnerségi keretmegállapodás az Európa Tanács és az Európai Bizottság között
* 2005. XXXXX Megszületik az önkéntes tevékenységről szóló törvény
* 2005. szeptember 23-24. Budapesten kerül megrendezésre az Európa Tanács ifjúságügyért felelős minisztereinek 5. konferenciája
* 2005-2006. XXXXX Megtörténik a HSBC kutatás hatodik hulláma
* 2005. XXXXX Kiadásra kerül a Civil Ifjúsági Éves Jelentés,
* 2005. március 23. Az Európai Tanács elfogadja a European Pact for Youth dokumentumot (Európai Ifjúsági Paktum)
* 2006. június 2. Az ifjúsági ügyek átkerülnek a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz
* 2006. XXXXX Az ICSSZEM beterjeszti az ifjúsági törvény javaslatát (2. verzió) az Országgyűlésnek
* 2006. XXXXX Megtörténik az újabb PISA-adatfelvétel.
* 2006. február 1. Posztgraduális ifjúsági szakértő szak indul (egy alkalommal)
* 2006. december 31. Lezárul a Youth for Europe program
* 2006. október 26. Meghatározásra kerül a Strukturált Párbeszéd rendszere
* 2007. XXXXX Megtörténik az ESPAD- kutatássorozat negyedik hulláma
* 2007. január 1. Az ifjúsági pályázatok kezelését átveszi az ESZA kht.
* 2007. január 1. A Mobilitás – Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat néven – a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalba olvad
* 2007. XXXXX Az Országgyűlés elfogadja a „Legyen jobb a gyermekeknek” gyermekszegénység elleni stratégiát
* 2007. XXXXX Elkészül a magyar jelentés az Európa Tanács ifjúságpolitikai riportjához
* 2007. XXXXX Megszűnik a Turisztikai Célelőirányzat 5%-ának átadása
* 2008. XXXXX Megtörténik Az Életünk Fordulópontjai kutatás harmadik hullámának adatfelvétele
* 2008. XXXXX Megszületik az ET ifjúságpolitikai jelentése Magyarországról
* 2008. november 20. Az EU Tanácsa ajánlást fogad el a fiatal önkéntesek mobilitásának elősegítéséről,
* 2008. XXXXX Kerül először megrendezésre az Ifjúsági Szakma Országos Találkozója (ISZOT).
* 2008. XXXXX Megtörténik az Ifjúság 2008 adatfelvétele
* 2008. XXXXX Megjelenik a költségvetési törvényben a szakmafejlesztés, mint feladat
* 2009. XXXXX Megjelennek az újabb a regionális ifjúsági helyzetelemzések
* 2009. április 27. Megjelenik az első EU ifjúsági jelentés
* 2009. április 27. Megjelenik az EU ifjúsági stratégiája – befektetés és az érvényesülés elősegítése Megújított nyílt koordinációs módszer a fiatalok előtt álló kihívások és lehetőségek kezelésére címmel
* 2009. XXXXX A tárca Gáspár Károly Díjat alapít
* 2009. XXXXX Megjelenik az Ifjúság2008 – Gyorsjelentés
* 2009. november 27. Az Európa Unió Tanácsának állásfoglalása az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés megújított keretéről (2010-2018)
* 2009. október 29. Elfogadják a „…hogy általuk legyen jobb” című Nemzeti Ifjúsági Stratégiát
* 2009. XXXXX Újabb PISA adatfelvétel
* 2009. december 3. Egyéni képviselői indítvány az ifjúsági törvény elfogadásáról (3. verzió).
* 2009-2010. XXXXX Megtörténik a HSBC hetedik adatfelvétele
* 2010. január 22 Létrejön az Ifjúsági Koordinációs Bizottság (munkáját már nem kezdi meg)
* 2010. május 25. Az ifjúsági ügyek átkerülnek az újonnan alakult Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz (NEFMI)
* 2010. XXXXX Megalapításra kerülnek a szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat díjai (Pro Voluntarius, Szent Kristóf-díj, Lukács Móric-díj; a régiek megmaradásával: Pro Caritate-díj, Elige Vitam-díj, Pro Familiis-díj, Szociális Munkáért-díj, és az Esélyegyenlőségért-díj)
* 2010. január 1. Érvénybe lép a 2010-2018-ra vonatkozó megújított európai ifjúságpolitikai keret, megkezdődik az uniós strukturált párbeszéd folyamat
* 2010. július 7-10. Létrejön az első európai Ifjúsági Munka Konvenció (Gent)
* 2010. január 1. Hivatalba lép az Európai Unió spanyol-belga-magyar trió elnöksége
* 2010. XXXXX Megrendezésre kerül az első Méltóságkereső Konferencia Beke Pál emlékére
* 2010. XXXXX Megszűnik az Országos Diákjogi Tanács (ODT)
* 2010. XXXXX Megalakul az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) program
* 2011. január 1. A. Mobilitás beolvad a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetbe (NCSSZI)
* 2011. január 1. Az Önkéntesség Európai Éve
* 2011. december 31. Megszűnik az Új Ifjúsági Szemle
* 2011. XXXXX Új civil törvény születik
* 2011. december XXXXX Létrejön az Új Nemzedék Jövőjéért Program,
* 2011. december XXXXX az ifjúsági ügyek részben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz kerülnek
* 2011. január 1-június 30. Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztségét,
* 2011. január XXXXX Az ifjúságsegítő OKJ képzés önálló foglalkozásként jelent meg FEOR-ban
* 2011. május 19. Megtörténik az ifjúságügyért felelős miniszterek tanácsülése
* 2011. XXXXX Megszűnik az NCA, létrejön a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA)
* 2011. XXXXX Megtörténik az ESPAD ötödik adatfelvétele
* 2011. XXXXX Megszűnik az Országos Közoktatás-politikai Tanács
* 2011. XXXXX Megtörténik a Mozaik 2011 adatfelvétel
* 2011. XXXXX Létrejön az Agóra program
* 2012. május 14. Az ifjúsági ügyeket a NEFMI-ből átalakult Emberi Erőforrások Minisztériumánál intézik.
* 2012. december 1. A Nemzeti Ifjúsági Tanács megalakulása
* 2012. XXXXX Megtörténik a Magyar Ifjúság 2012 adatfelvétele
* 2012. december 1. kiadásra kerül a Magyar Ifjúság 2012 – Gyorsjelentés
* 2012. november 1. A Mobilitás egyik része átkerül a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalba Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság néven
* 2012. XXXXX Újabb PISA adatfelvétel.
* 2012. szeptember 10 Megjelenik az első, az EU Tanácsának jóváhagyásával készült EU ifjúsági jelentés
* 2012. szeptember 1. Hatályba az új, ún. köznevelési törvény
* 2012. szeptember 1. Létrejön a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)
* 2012. XXXXX Elindul a – TÁMOP 3.3.12-12. Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért néven – az Új Nemzedék Program
* 2012. XXXXX Megszűnik az ifjúságsegítő szakképzés, helyette megjelenik a szociális és ifjúsági munka keretein belül az ifjúságsegítő asszisztens szakképzés
* 2013. március 20. Megalakul az Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum (ISZEF)
* 2013. február 28. Megszűnik a Mobilitás és regionális irodái
* 2013. március 18. Megalakul az Online gyűlöletbeszéd elleni kampány magyarországi kampánybizottsága
* 2013. március 21 Elindul az Európa Tanács Online gyűlöletbeszéd elleni kampánya (No Hate Speech Campaign)
* 2013. XXXXX Mozaik 2011 Gyorsjelentés
* 2013. október 17. Az első Új Nemzedék Kontaktpont iroda megnyitása Veszprémben
* 2013. december 31. Zárul a Youth in Action program
* 2013. XXXXX Megtörténik az Életünk fordulópontjai kutatás 4. adatfelvételi hulláma,
* 2013. XXXXX Megnyílik az első Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT)
* 2013. XXXXX Leszállítják a tankötelezettség korhatárát 18 évről 16 évre
* 2013-2014. XXXXX Megtörténik a HSBC nyolcadik adatfelvétele
* 2013. XXXXX Törvénybe foglalják a kötelező iskolai közösségi szolgálat intézményét
* 2013. XXXXX Zánka szociális üdültetés célokkal átkerül az Erzsébet-programhoz
* 2014. április 7. Megkötésre kerül az ET és az Európai Bizottság 2014-2016-ra vonatkozó kiegészítő megállapodása
* 2014. január 1. Elindul az Erasmus+ program
* 2014. XXXXX Megnyílik az Európai Ifjúsági Portálon keresztüli online párbeszéd lehetősége az Európai Bizottsággal
* 2014. október 30-31 Megrendezésre kerül az Összebeszélünk - I. Ifjúságügyi Konferencia
* 2015. Megalakul a Gyermekjogi Civil Koalíció
* 2015. szeptember 24. Bejegyzésre kerül a NIT
* 2015. április 27-30 Megrendezésre kerül a második Youth Work Convention (Ifjúsági Munka Konvenció, Brüsszel)

 

süti beállítások módosítása